Nasze naklejki
Na Facebooku
bardzolubieposlubie
Polub naszą akcję na Facebooku! :)

Nowe książki dr. Grzelaka

Autor wykładów "Czysty Sex- o miłości całkiem serio" dr Szymon Grzelak wydał w ostatnim czasie dwie nowe książki. Pierwsza z nich pt. "Dziki Ojciec" zajmuje się tematyką inicjacji i opowiada jak wykorzystać jej moc w wychowaniu.

Druga książka "Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży" przedstawia aktualny stan badań na świecie i w Polsce. Zapraszamy do zapoznania się z książkami.


S.Grzelak „Dziki ojciec. Jak wykorzystać moc inicjacji w wychowaniu."

„Dziki ojciec" to nie jest książka dla ojców. Nie tylko. To książka dla rodziców, małżeństw i narzeczonych, którzy chcą rozwijać swój pomysł na rodzinę, na wychowanie. Rytuały inicjacyjne zawsze pełniły ważną rolę w życiu ludzi i społeczeństw. W inicjacjach jest moc, którą można wykorzystać, by wychować dzieci w duchu wyznawanych wartości. Dzieci potrzebują, by stawiać im progi rozwojowe, wtajemniczać w nowe obszary życia, pozwalać na nowe obowiązki, dawać nowe przywileje. Jeśli ze strony rodziców i wychowawców zabraknie świadomej, pozytywnej strategii inicjacyjnej dla dzieci, bardzo prawdopodobne, że ich postawy i system wartości kształtować będą jedynie popkultura i rówieśnicy. Ale wtedy przeżycia inicjacyjne - takie jak pierwszy papieros, pierwsze piwo w tajemnicy przed rodzicami, pierwsze kontakty seksualne - poprowadzą je w zupełnie inną stronę.

Przedstawiając strategię pozytywnych inicjacji autor łączy w jedną całość psychologiczne i duchowe aspekty wychowania, a poprzez przykłady z życia wzbogacone zdjęciami sprowadza przekaz książki na poziom konkretu.

Książka może być cenną inspiracją dla psychologów, pedagogów i duszpasterzy, którzy zajmują się sprawami wychowania i wspierania rodzin.
S. Grzelak "Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Aktualny stan badań na świecie i w Polsce", Wydanie II rozszerzone.

W roku 2006 w Wydawnictwie Naukowym Scholar ukazało się pierwsze wydanie tej książki. Była to pierwsza polska publikacja podsumowująca dorobek krajowych i zagranicznych badań ewaluacyjnych nad skutecznością programów profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych.

Książka stanowiła główny materiał na dwóch konferencjach (o takim samym, jak ona, tytule) zorganizowanych w kwietniu 2006 roku przez Komisję Rodziny i Polityki Społecznej Senatu RP oraz przez MEN przy współpracy lub udziale wielu innych instytucji (Ambasada USA, PZH, KC ds. AIDS, Miasto Stołeczne Warszawa).

Wielu specjalistów związanych z profilaktyką problemów młodzieży, zdrowiem, edukacją i wychowaniem uznało tę książkę za cenną pomoc w refleksji nad skuteczną edukacją seksualną i profilaktyką zdrowotną w tej dziedzinie.

Drugie, rozszerzone wydanie książki ukazało się we wrześniu 2009 roku w Wydawnictwie „Rubikon" (recenzent naukowy - prof. UW dr hab. Elżbieta Dryll, Wydział Psychologii UW). Jest ono wzbogacone o całą nową część (ponad 150 stron) prezentującą postęp myśli teoretycznej oraz najnowsze wyniki wciąż nielicznych polskich badań ewaluacyjnych.

Obszerny rozdział nowej części poświęcony został modelowi profilaktyki zintegrowanej budowanemu przez autora na przestrzeni ostatnich 10 lat. Model ten daje teoretyczną podstawę do tworzenia programów, które są skuteczne w kilku dziedzinach profilaktyki młodzieżowej jednocześnie. Przedstawiono także wyniki badań ewaluacyjnych nad programem profilaktyki zintegrowanej „Archipelag Skarbów". Te wysokiej jakości badania te zostały przeprowadzone w latach 2007-2008 we współpracy z MEN, CMPPP, PARPA oraz KC ds. AIDS i stanowią pierwszą poważną weryfikację założeń modelu profilaktyki zintegrowanej. W nowym wydaniu zawarto także wstępne doniesienia z badań nad znanym w Polsce programem „Bez ryzyka" oraz behawioralne efekty badań weryfikujących skuteczność programu „PiON" trzy lata po jego zakończeniu.

Nowa część książki wykracza tematycznie poza wąski zakres profilaktyki ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży. Omawiane problemy, teorie, programy i badania dotyczą różnych obszarów profilaktyki młodzieżowej.

„Profilaktyka ryzykownych zachowań seksualnych młodzieży" to wartościowa lektura dla wszystkich zajmujących się praktycznie lub naukowo profilaktyką problemów młodzieży, wychowaniem oraz edukacją seksualną. Szczegółowe opisy metodologii oraz załączenie sprawdzonych narzędzi badawczych czynią z książki praktyczny podręcznik wysokiej jakości badań ewaluacyjnych w profilaktyce.
Wyszukiwanie
Ankieta
Relacja małżeńska