Nasze naklejki
Na Facebooku
bardzolubieposlubie
Polub naszą akcję na Facebooku! :)

Wiek inicjacji seksualnej w Polsce

W jakim wieku  Polacy w rzeczywistości rozpoczynają współżycie seksualne? Jak pokazują badania przeprowadzone na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS - średni wiek pierwszych kontaktów seksualnych wynosi 19 lat dla kobiet i 18 lat dla mężczyzn.

Na zlecenie Krajowego Centrum ds. AIDS prof. Izdebski przeprowadził badania dotyczące inicjacji seksualnej Polaków. Badania zostały przeprowadzone w okresie kwiecień-lipiec 2008. Przedstawiamy jego wyniki:

 

Przed 15 rokiem życia inicjację seksualną przeżyło zaledwie 7% badanych, w tym 3% dziewcząt i 10% chłopców

Pośród 15– i 16-latków inicjację seksualną ma za sobą 19% osób, czyli jedynie co piąta osoba.

W grupie 17-19-latków inicjację seksualną przeżyła niewiele ponad połowa osób - 51 %. Pozostałe 49% osób trwa w czystości.

 

Średni wiek pierwszych kontaktów seksualnych wynosi niewiele ponad 19 lat dla kobiet i nieco ponad 18 lat dla mężczyzn. Nie oznacza to jednak, że wszystkie osoby powyżej tej granicy wiekowej rozpoczęły już współżycie seksualne, lecz jedynie to, że są one w mniejszości, gdyż poziom 18 i 19 lat to jedynie średni wiek inicjacji seksualnej w Polsce.

Jednym z ważniejszych czynników wpływających na wiek inicjacji jest wykształcenie i kontynuacja procesu edukacji na wyższym poziomie. Później angażują się w związki seksualne studenci niż ich rówieśnicy, którzy zakończyli edukację na niższym poziomie; później uczniowie szkół maturalnych niż zawodowych; później uczniowie niemający trudności w nauce niż ci z problemami.

Wśród czynników różnicujących zachowania w sferze seksualnej młodzieży w Polsce istotną rolę odgrywa także system wartości i norm wynikający z przekonań i życia religijnego młodzieży. W grupie studentów, dla których religia miała duże znaczenie, zdecydowana większość (71% kobiet i 68% mężczyzn) nie podejmowała współżycia, podczas gdy wśród tych, dla których religia nie miała znaczenia, odsetek bez doświadczenia inicjacji seksualnej był na poziomie poniżej 25% dla mężczyzn i 27% dla kobiet.

Wyniki badań przedstawione przez Krajowe Centrum ds. AIDS burzą mity na temat rzekomej średniej wieku inicjacji na poziomie 15 czy 16 lat. Bardzo ważnym jest aby opinia publiczna znała prawdziwe dane statystyczne, oparte na rzetelnych badaniach, gdyż krążace plotki o niższym wieku inicjacji stanowią poważne zagrożenie dla młodzieży. Przykładowo na żyjącą w czystości osobę mającą 16 lat, słyszącą o rzekomej średniej wieku na poziomie 15 lat wywierana jest presja, która sprawia, że taka osoba czuje się jakby była w mniejszości, mimo iż w rzeczywistości niewielu z jej równieśników ma inicjację już za sobą. To raczej osoby współżyjace w tak młodym wieku powinny odczuwać, że postepują inaczej niż większość ich rówieśników.

Wyniki badań opracowane na podstawie http://aids.gov.pl/files/kontra/KONTRA_3_2008.pdf oraz http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2007/07-2007/05.htm

 

Inne polecane artykuły:

Dlaczego warto czekać z decyzją o inicjacji seksualnej?

Wpływ wczesnej inicjacji seksualnej na zdrowie

Psychospołeczne następstwa wczesnej inicjacji seksualnej

Wyszukiwanie
Ankieta
Relacja małżeńska