Nasze naklejki
Na Facebooku
bardzolubieposlubie
Polub naszą akcję na Facebooku! :)

Prima Aprilis

1 kwietnia z radością podaliśmy informację o rządowych dotacjach dla młodych małżeństw. Niestety musimy rozczarować wszystkich planujących ślub, gdyż był to tylko prima-aprilisowy żart. Niemniej jednak zapraszamy do lektury dość ciekawego pomysłu dedykowanego politykom zajmującym się sprawami społecznymi.

Zgodnie z nową strategią rządowego programu rozwoju rodziny na lata 2010-2017, każda młoda para w momencie zawarcia małżeństwa będzie mogła otrzymać od państwa dotację w wysokości 30 tys. zł. Tak zwane „weselne” ma zachęcić młodych Polaków do zawierania małżeństw i ułatwić start zakładanym przez nich rodzinom.

Rządowy projekt przewiduje, że każda młoda para będzie mogła w momencie rezerwowania terminu w Urzędzie Stanu Cywilnego złożyć na odpowiednim formularzu wniosek o dotację na rozwój ich małżeństwa. Wszystkie wnioski będą przesyłane do ministerstwa ds. polityki socjalnej, które w dniu zawarcia ślubu przeleje na wspólne konto małżonków 30 tyś zł. Pieniądze będą mogły być wykorzystane przez młodych na dowolny cel. Jedynym warunkiem otrzymania pieniędzy będzie założenie wspólnego konta bankowego, do którego dostęp będzie miało obydwoje małżonków.


Zgodnie z celami rządowego programu dotacje mają zachęcić do zawierania małżeństw szczególnie tych Polaków, którzy odkładają decyzję o ślubie z powodu braku funduszy na organizację wesela. Według ministerstwa w pierwszym roku z dotacji skorzysta około 300 tyś. młodych małżeństw, które łącznie wykorzystają pulę 9 mld. złotych. Jak przekonuje minister finansów, mimo wysokich kosztów dla państwa jest to dobra inwestycja, gdyż większa ilość małżeństw powinna przełożyć się na większą ilość dzieci, co pozwoli państwu polskiemu uniknąć zapaści demograficznej i związanego z nią upadku systemu emerytalnego.


Ponadto według założeń twórców programu dotacje powinny zmniejszyć ilość rozbitych małżeństw. Założenia ustawy przewidują bowiem, że dotacja będzie bezzwrotna poza jednym wyjątkiem – w przypadku rozwodu. Para, która wzięła dotację na zawarcie małżeństwa, a następnie rozwiedzie się, będzie zobowiązana zwrócić otrzymane pieniądze do budżetu, w wysokości powiększonej o wysokość inflacji. O tym, kto z małżonków powinien zwrócić pieniądze będzie decydował sąd przy orzekaniu rozwodu. Dotację będzie można otrzymać tylko raz, niemożliwe zatem będzie otrzymanie pieniędzy na założenie drugiego małżeństwa.


Rządowy projekt wprowadzenia „weselnego” spotyka się z pozytywną reakcją młodych ludzi, którzy widzą w nim szansę na lepszy start rodziny. Przeciwna programowi jest lewica, która uważa, że dotacje powinny być przekazywane także parom homoseksualnym i według której dotacja nie powinna być przekazywana na wspólne konto, lecz dzielona przez państwo po połowie dla każdego z małżonków, co miałoby zapobiec kłótniom o pieniądze.

Wyszukiwanie
Ankieta
Relacja małżeńska