Nasze naklejki
Na Facebooku
bardzolubieposlubie
Polub naszą akcję na Facebooku! :)

Jak można walczyć z pornografią na ulicach

Żyjemy w czasach gdy trudno jest przejść przez miasto i nie zobaczyć choć jednej reklamy nie podtekście erotycznym. Wizerunki półnagich kobiet są wykorzystywane do reklamy dokładnie wszystkiego: nie tylko bielizny ale także, gazet, filmów, czy nawet gładzi gipsowych. Czy możemy z tym walczyć? Okazuje się że tak, pod warunkiem, że znamy obowiązujące w Polsce prawo.

Kodeks Wykroczeń (Ustawa z dnia 20 maja 1971 r) w rozdziale XVI zawiera wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej. Art. 141 stanowi co następuje:


Art. 141. Kto w miejscu publicznym umieszcza nieprzyzwoite ogłoszenie, napis lub rysunek albo używa słów nieprzyzwoitych, podlega karze.


Powstaje pytanie kiedy ogłoszenie czy rysunek jest nieprzyzwoity. Doktryna prawnicza* w komentarzach do Kodeksu wykroczeń wyjaśnia, iż określenie nieprzyzwoity oznacza: bezwstydny, nieskromny, niezgodny z panującymi normami czy zasadami, nieobyczajny. Oznacza to, że nieprzyzwoite plakaty, które są umieszczane w publicznym miejscu (czyli dostępnym dla otwartej liczby osób) stanowią złamanie prawa. Osoba, które je umieszcza podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1.500 złotych albo karze nagany.

Co możemy wtedy zrobić? Jeżeli uważamy to za celowe to możemy żądać zdjęcia plakatu lub od razu zawiadomić policję o podejrzeniu popełnienia wykroczenia poprzez narusznie art 141. Policja ona wówczas obowiązek z urzędu zająć się sprawą. Jeżeli uzna, że doszło do naruszenia prawa to nałoży karę, jeżeli zaś nie to umorzy postępowanie. Od Postanowienia o umożeniu możemy się odwoływać.

Warto wiedzieć, że przedstawiane wizerunki nie muszą mieć wcale charakteru pornograficznego - wystarczy że są nieprzyzwoite. W przypadku pornografii, osoba publicznie prezentująca takie treści, podlega ostrzejszej karze, na podstawie art. 202 Kodeksu Karnego.

Art. 202. § 1. Kto publicznie prezentuje treści pornograficzne w taki sposób, że może to narzucić ich odbiór osobie, która tego sobie nie życzy,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
§ 2. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 3. Kto w celu rozpowszechniania produkuje, utrwala lub sprowadza, przechowuje lub posiada albo rozpowszechnia lub publicznie prezentuje treści pornograficzne z udziałem małoletniego albo treści pornograficzne związane z prezentowaniem przemocy lub posługiwaniem się zwierzęciem,
podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
§ 4. Kto utrwala treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15,
podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
§ 4a. Kto sprowadza, przechowuje lub posiada treści pornograficzne z udziałem małoletniego poniżej lat 15,
podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 4b. Kto produkuje, rozpowszechnia, prezentuje, przechowuje lub posiada treści pornograficzne przedstawiające wytworzony albo przetworzony wizerunek małoletniego uczestniczącego w czynności seksualnej
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
§ 5. Sąd może orzec przepadek narzędzi lub innych przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstw określonych w § 1--4b, chociażby nie stanowiły własności sprawcy.

Osoby zainteresowane tematem zapraszam na stronę Stowarzyszenia walczącego przeciw pornografii na ulicach miast www.twojasprawa.org.pl. Zapraszam też do pisania komentarzy i zadawania pytań dotyczących tematu jak wykorzystywać prawo w walce przeciw pornografii. Jako student prawa będę starał się odpowiedzieć

Zapraszam także do lektury artykułu pt "Działajmy przeciwko nieetycznej reklamie" opisującego kampanię przeciwko seksistowskiej reklamom napojów w czerwcu 2009 r. oraz do artykułu Kampania Playboy'a - protest z października 2009 r.

*(B. Kurzępa, Kodeks Wykroczeń Komentarz, Rzeszów 2008, s. 476, podobnie M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks Wykroczeń z Komentarzem, Warszawa 1992, s. 281).
Wyszukiwanie
Ankieta
Relacja małżeńska